Vevring - Granat

ARCTIC MINERAL RESOURCES

GRANAT I VEVRING

UNDERJORDISK GRANATGRUVE I VEVRING

Arctic Mineral Resources AS arbeider for å utvikle en moderne, miljøvennlig og lønnsom underjordsgruve på granatforekomsten i Vevring ved Førdefjorden i Naustdal kommune.

Forekomsten: Stor ressurs med høyt innhold (40-45%) av høykvalitets granat

Vevring-forekomsten er en stor, sammenhengende eklogittforekomst som inneholder store mengder granat og en betydelig andel rutil. I tillegg finnes det små mengder andre mineraler slik som ilmenitt, scandium og yttrium. Foreløpige undersøkelser og analyser har bl.a. inkludert prøvetaking fra overflaten, 8.6km med kjerneboring fordelt på 29 hull (borekjerner er offentlig tilgjengelige hos NGU), optisk analyse av tynnslip, og mineral-analyse av prøvemateriale. Malmkroppen bryter havnivået rett ved fjordsiden, og fortsetter oppover i nordøstlig retning (godt inn i naboeiendommen),og nedover i nordvestlig retning, dypt under jorden.

Underjords gruvedrift gir kostnadseffektiv tilgang - lagring av restmasser - minimalt fotavtrykk

Forekomsten inneholder en høye mengder granat i gjennomsnitt, men enkelte partier har enda høyere mengde og gorver korn enn andre. Dette betyr at det kan være fornuftig å være noe selektiv i måten man bryter.

Områder med høy gehalt på og over havnivå, samt at forekomsten ligger rett ved en dypvannsfjord, betyr at man kan bryte fra sjøsiden med maskiner og utstyr plassert på lektere ved siden av gruven, før utstyret flyttes inn i fjellet. Dette gir en effektiv og fleksibel oppstart, og et minimalt fotavtrykk i naturen. Underjordsdrift på gneis i berget nord for forekomsten gir, kombinert med delvis tilbakefylling i gruven, tilstrekkelig rom for å deponere gruveavgang (restmasse etter uttak av mineraler) i fjellet. På den måten har man tilgang til avgangen for ny oppredning frem i tid.

Knusing og oppredning med konvensjonelle teknikker basert på egenvekt og magnetisme

Vevring-forekomsten inneholder rene granatkrystaller med skarpe kanter. Store, rene og kantete granatkrystaller er svært etterspurte, og handles til flere ganger prisen av mindre, avrundede krystaller (som utgjør brorparten av markedet). Når malmen skal knuses og mølles er det viktig å forsøke å beholde store granatkorn, men samtidig knuse og mølle tilstrekkelig for å unngå sammensatte korn (egentlig mange små) og "urene korn", dvs. korn som har andre mineraler enn bare granat (såkalte inklusjoner).


Oppredning består typisk i å skille på forskjeller i egenvekt (massetetthet) og jerninnhold (paramagnetisme). Siden malmen inneholder betydelige mengder pyroksen og spor av ilmenitt - begge tunge og magnetiske - må oppredningen justeres slik at man kan produsere jevnt høy granatkvalitet.

Marked: Granatproduksjon 10-doblet siste 25 år - stabile priser - gir helse og miljøgevinster

Granat brukes hovedsakelig til sandblåsing og skjæring av materialer med vannjett. Granat dominerer vannjett-segmentet, men utgjør mindre enn 10% av markedet for råstoff til sandblåsing - til tross for at det er et overlegent blåsemateriale i mange sammenhenger. På verdensbasis utvinnes granat hovedsakelig fra store sand- og grusforekomster i India, Australia, Kina og Sør-Afrika. Grunnet høyere kostnader er det kun en veldig liten andel granat som utvinnes fra fjell, men granat produsert fra knust fjell har spesiell egenskaper grunnet kantete kornform (ikke avslepet sånn som den typiske granaten i sand- og grusforekomster). I Europa er det for tiden ingen granatproduksjon til industrielt bruk.

 

Det er et fåtall granatprodusenter som har en egen salgsplattform, men disse er til gjengjeld såpass store at de representerer ca. halve granatmarkedet. Den andre halvdelen blir solgt gjennom selvstendige distributører eller store industrimineralselskaper som også selger andre produkter som kvartssand, kull- og kobberslagg. Granat selges vanligvis til sluttbrukere i pallesekker ("big bags") eller i 25-kilos sekker gjennom lokale selgere og regionale lagere.

 

Granat fra Vevring vil bli solgt gjennom langsiktige avtaler med eksisterende markedsaktører. Arctic Mineral Resources har allerede pågående dialoger.

Bildegalleri

Copyright Arctic Mineral Resources AS 2019