Om

ARCTIC MINERAL RESOURCES

OM OSS

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS

Arctic Mineral Resources AS ble stiftet for å utvikle et moderne, miljøvennlig og lønnsomt gruveprosjekt i Engebøfjellet og under jordbrukseiendommer i Vevring i Naustdal kommune.

 

Selskapet ble etablert som et partnerskap mellom lokale grunneiere i bygda Vevring og det Oslo-baserte rådgivningsselskapet SLM Partners AS. Selskapet besitter rettighetene til grunneiers mineraler på og under deler av Engebøfjellet og Vevring. Dette inkluderer rettighetene til granat, et etterspurt og kommersielt attraktivt industrimineral som forekomsten i Vevring inneholder store mengder av.

The Engebø mountain and the Vevring farm land properties at the foot of the mountain

EKLOGITTFOREKOMSTEN I VEVRING


Engebøfjellet og deler av bygda Vevring ved Førdefjorden på Vestlandet inneholder en av Norges største eklogittforekomster, en bergart som på folkemunne kalles vår nasjonalbergart. Eklogitten i Vevring inneholder en høy mengde granat, en rødaktig halvedelsten som blant annet brukes til sandblåsing og vannskjæring. Eklogitten inneholder også betydelige mengder rutil.


Granat er det eneste selvstendig drivbare mineralet i Vevring-eklogitten og Arctic Mineral Resources AS jobber for å etablere en profitabel gruvevirksomhet på dette mineralet. Rutilrike fraksjoner av avgangen vil enten avhendes til ekstern oppredning basert på avtale med rettighetsholder til statens mineral, eller lagres avvannet i deponihaller i fjellet i påvente av fremtidig oppredning.


Arctic Mineral Resources AS jobber med ledende, finansielt sterke gruveaktører for å utvikle et lønnsomt prosjekt basert på de rettighetene til grunneiers mineraler i deler av Engebøfjellet og under eiendommer i Vevring. Prosjektet utvikles som et miljøvennlig gruveprosjekt der vi unngår dagbrudd, permanente gråbergsdeponi, fjorddeponi og bruk av kjemikalier, og jobber for optimal mulig utnyttelse av avgangsmaterialer og gråberg.

MODERNE


Arctic Mineral Resources AS jobber med ledende gruveaktører for å utvikle prosjektet i tråd med gjeldende beste praksis for utvinning, knusing, oppredning og avhending av mineraler, gråberg og restmaterialer. Dette sikrer at vi får best mulig utnyttelse av samtlige ressurser i fjellet.

MILJØVENNLIG


Prosjektet skal drives miljøvennlig og på en måte som ivaretar fjellets ytre ved å unngå dagbrudd, ivaretar mineralverdier ved å lagre avgang etter mineraloppredning i fjellhaller, og ivaretar hensynet til lokalsamfunnet ved å jobbe for et minimalt fotavtrykk med hensyn til landskap, støv og støy.

LØNNSOMT

 

Våre analyser av Engebøforekomsten, som har blitt validert av ledende norske gruveeksperter, beviser at en svært lønnsom og finansielt attraktiv gruve kan bygges ut basert på rettighetene til grunneiers mineraler i det området Arctic Mineral Resources AS planlegger gruvevirksomhet.

MENNESKENE BAK PROSJEKTET


Arctic Mineral Resources AS består av fem grunneiere fra Vevring i Naustdal kommune, det Oslo-baserte rådgivningsselskapet SLM Partners AS, og den norske gruveveteranen Robert Hermansen.


De fem grunneierne bor på tradisjonelle gårder som vil bli direkte påvirket av gruvedrift på Engebøfjellet og under eiendommene deres. Deres hovedfokus har vært, og fortsetter å være, de miljømessige konsekvensene av fremtidig gruvedrift på denne forekomsten. Samtidig innser grunneierne forekomstens betydelige potensiale for å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet, og bidrag til Norge som leverandør av industrimineraler til Europa og som mottaker av skatteinntekter fra gruvedriften. For å sikre at et gruveprosjekt på Engebøfjellet blir utviklet i tråd med deres verdier, har grunneierne bestemt seg for å ta en aktiv rolle i utviklingen av et miljøvennlig alternativ.


AMRs gruveekspert Robert Hermansen har hatt lederverv i en rekke gruve- og mineralforedlingsselsaper i Norge, blant annet lederstillinger i to jernmalmselskaper, A/S Sydvaranger og LKAB, og som daglig leder for Odda Smelteverk ved Hardangerfjorden og for Store Norske, den statseide kullgruven på Svalbard. Robert er en av de mest renommerte lederne i norsk gruveindustri.


AMRs oppredningsekspert Nils Egil Johannessen har 50 års erfaring som leder og prosessingeniør, med et spesielt fokus på knusing og oppredning av industrimineraler. Han har vært prosjektingeniør hos Sibelco Nordic AS, og hatt roller som verkssjef, flotasjons- og oppredningssjef hos Norfloat, Franzefoss og North Cape Minerals. Nils Egil har også jobbet som selvstendig prosjektkonsulent med hovedvekt på frimaling, flotasjon og magnetbehandling.


AMRs styreleder Arnold Rørholt har bygget opp og ledet naturressursavdelingen i et av Norges ledende advokatfirma, Schjødt, og ble på den tiden omtalt som en av verdens fremste advokater innen naturressurser. Videre etablerte og drev Arnolds familie Ringerikes Nikkelverk på 1800-tallet, i sin tid verdens største nikkelgruve.


Daglig leder i AMR, Tore Viana-Rønningen, har tidligere jobbet i et London-basert investeringsfond med over 20 milliarder kroner i investeringskapital, som etablerte, utviklet og solgte naturressursselskaper, deriblant gruveselskaper, i samarbeid med erfarne industriledere. Mens han bodde i London arbeidet han med noen av de mest erfarne lederne innen global gruveindustri.

Copyright Arctic Mineral Resources AS 2019